Obchodní podmínky

Prodávající:

Sieberz s.r.o., se sídlem Sadová 636, Domažlice 34401 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22120.

IČO: 27921654

DIČ: CZ27921654

Termín dodání

Rostliny dodáváme v době nejvhodnější k jejich výsadbě. Orientační termíny expedice jednotlivých skupin rostlin:

Jarní výsadba: Stromy, keře s volnými kořeny – od března; rostliny v kontejnerech, květinové cibule a hlízy, jahodníky- od konce března, balkonové rostliny a rostliny citlivé na mráz od konce dubna.

Podzimní výsadba: Stromy, keře s volnými kořeny – od konce září; rostliny v kontejnerech, květinové cibule a hlízy, jahodníky- od konce srpna. 

Termín dodání jednotlivých skupin rostlin může být změněn v závislosti na povětrnostní situaci. Rostliny dodáváme do vyprodání zásob.  V případě, že objednáte rostliny s rozdílným termínem výsadby, bude v případě potřeby Vaše objednávka rozdělena do více zásilek. 

 

Platební podmínky

Ceny obsahují zákonem stanovenou DPH. Zboží dodáváme na dobírku, kdy platíte až při převzetí zboží. Dále je možné uhradit objednávku předem, převodem na účet (podklady pro platbu Vám budou zaslány v nejbližším možném termínu na Váš e-mail) nebo přes paypal.

 

Přepravní náklady

Cena dopravy při dodání na dobírku (platba při převzetí zásilky) je 169,- Kč, při platbě předem (Paypal, převodem na účet) je cena dopravy 139,- Kč. Při objednávce nad 3990,- Kč náklady na dopravu neúčtujeme. 

Náklady na dopravu účtujeme jen jedenkrát za objednávku, nezávisle na tom, zda Vaši objednávku vyřizujeme v jedné nebo více zásilkách. Zásilky dodáváme kurýrní službou DPD.

 

Změna objednávky

Dokud Vaše objednávka není vyfakturovaná, můžete ji změnit. Kontaktujte nás prosím e-mailem: info@sieberz.cz nebo telefonicky na čísle 379 410 190. V případě, že uděláte další objednávku přes náš e-shop, bude tato generována jako nová objednávka, ve které Vám budou opět zaúčtovány náklady na dopravu. Objednávky placené bankovním převodem nebo přes paypal nelze měnit! 

 

Storno objednávky

Storno objednávky je možné až do okamžiku fakturace a přechodu objednávky do balící linky.  Pakliže objednávka postoupila do fáze fakturace, není již možné ji zrušit.

Storno objednávky můžete provést:

1/ emailem na info@sieberz.cz. Sdělte nám Vaše jméno, adresu a zákaznické číslo

2/ telefonicky na čísle 379 410 190.

 

Poškozená zásilka

Co dělat v případě, že Vás doručovatel informoval o poškození zásilky? Zásilku prosím převezměte. Ve většině případů se jedná pouze o poškození vnějšího obalu a obsah zásilky je v pořádku. Zároveň prosím kontaktujte zákaznické centrum telefonicky na čísle (379 410 190) nebo e-mailem (info@sieberz.cz) a o poškození zásilky nás informujte. Zaneseme poznámku na vaše zákaznické konto. V případě, že by opravdu došlo k poškození objednaného zboží, vše poškozené prosím vyfoťte a fotografie zašlete na náš e-mail, abychom mohli řešit reklamaci. 

 

Nepřevzetí zásilky

Vaše objednávka je závazná. Nevyzvednutím či odmítnutím převzetí zásilky dle občanského zákoníku dochází k porušení kupní smlouvy (§ 2118). Pokud již nemáte o objednané zboží zájem, kontaktujte zákaznické centrum a objednávku zrušte. Odeslání zásilky je poměrně nákladné, kromě finančních prostředků vynaložených na dopravu, dochází v případě našeho eshopu také k znehodnocení obsahu zásilky (živé rostliny) a tím k dalším, nezanedbatelným finančním škodám.

Pokud dojde k nevyzvednutí či odmítnutí převzetí zásilky, bude možné další objednávky odeslat pouze po úhradě předem.

Příplatek za vrácenou zásilku ve výši 60,- Kč je nám nově účtován společností DPD od 15. 4. 2022.   Pokud došlo k nevyzvednutí či odmítnutí převzetí zásilky po tomto termínu, bude Vám u nové objednávky tento příplatek jednorázově zaúčtován. Podklady pro platbu budou zaslány na Váš e-mail. Děkujeme Vám za pochopení. 

Citace zprávy od DPD:

„V poslední době všichni čelíme nárůstu cen pohonných hmot, energií a také vysoké míře inflace. Na tuto situaci jsme nuceni jako přepravní společnost reagovat. V rámci doručovacího procesu jsme identifikovali vrácené zásilky, což jsou zásilky s důvodem vrácení na straně odesílatele nebo příjemce – např. kvůli chybně zadané adrese, odmítnutí zásilky příjemcem či z důvodu jeho nepřítomnosti. Z výše uvedených důvodů bychom Vás rádi informovali, že pro vnitrostátní balíky svezené DPD od 15. 4. 2022 dále budeme účtovat Příplatek za vrácenou zásilku.”

 

Odstoupení od smlouvy

Nejste spokojeni s dodaným zbožím? Od smlouvy můžete odstoupit a zboží vrátit do 14 dnů od převzetí zásilky. Zboží vracejte zpět, nejlépe v neporušených, původních obalech a pečlivě ho zabalte. V případě odstoupení od smlouvy týkající se živých rostlin a dalších materiálů rostlinného původu je kupující povinen do okamžiku dodání prodávajícímu poskytnout těmto živým organismům náležitou péči, aby nedošlo k jejich poškození, či úhynu během přepravy.

Zboží, o které nemáte zájem (kompletní zásilka, či pouze její část) zašlete prosím na naši adresu (Sieberz s.r.o., Sadová 636, 34401 Domažlice). Do zásilky prosím přiložte formulář pro odstoupení od smlouvy, se všemi vyplněnými údaji.

Nezasílejte nám zásilky na dobírku, nemůžeme je bohužel z technických důvodů přijmout. Zboží v rámci odstoupení od smlouvy vrací zákazník na vlastní náklady.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy bylo odstoupení prodávajícímu doručeno, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání zboží, pokud došlo ke kompletnímu vrácení zásilky (nikoli náklady spojené s vrácením zásilky).

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

Formulář pro odstoupení od smlouvy.


Reklamace rostlin

Poškození způsobená během přepravy, chyby ve zpracování objednávky nebo jiné zjištěné nedostatky nám prosím sdělte bezodkladně ihned po obdržení zboží. Při dodání zboží je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí a zjevné vady reklamovat u prodávajícího co nejdříve, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.

Případnou záměnu v barvě či druhu rostlin je třeba hlásit a reklamaci uplatnit ihned po zjištění této skutečnosti. Reklamaci na neujmutí rostlin je nutné uplatnit ihned po zjištění dané skutečnosti, nejpozději do 6 měsíců od data převzetí zásilky. Půl roku je dostatečná doba na zjištění skutečnosti zda se rostlina ujala nebo ne. S uplatněním reklamace zbytečně nevyčkávejte, pokud si nejste jisti, kontaktujte zákaznické centrum a domluvte se na dalším postupu. Pozdě uplatněné reklamace bez předchozího nahlášení nebudou uznány.

Sazenice rostlin s volnými kořeny lze reklamovat nejpozději do 30. 6. avšak pouze z důvodu kvality rostliny. Záruka se vztahuje na to, že je rostlina v okamžiku dodání v pořádku a ne na ujmutí rostliny.

Právo z vadného plnění (dále jen "Reklamace") je možné uplatnit pouze na zboží zakoupené od prodávajícího a v záruční době.

Objeví-li se na zboží reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci telefonicky, e-mailem nebo písemně. Pro posouzení reklamace požadujeme zaslání fotografie reklamovaného zboží – nejlépe e-mailem (info@sieberz.cz). Rostliny nám zasílejte zpátky, teprve když Vás k tomu vyzveme! Dokud není reklamace vyřízena, rostliny nelikvidujte!

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé neodbornou a nepřiměřenou péčí, poškozením přírodními živly, zvířaty, chorobami nebo škůdci rostlin a vyšší mocí.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejdříve po obdržení zprávy o reklamovaném zboží a příčinách reklamace, nejpozději do 30 dnů, nedohodne-li se prodávající s kupujícím na lhůtě delší. Není-li reklamace vyřízena v zákonem stanovené lhůtě, vznikají kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Pro vady osiva a sadby platí „Zákon o oběhu osiva a sadby“ (219/2003Sb.), který obsahuje speciální ujednání o odpovědnosti za vady. Při koupi rozmnožovacího materiálu jednoletých druhů, s výjimkou sazenic zeleniny, je záruční doba 1 rok, pokud nebude sjednána doba delší. U víceletých druhů je záruční doba 2 roky a běží od prvního dne kalendářního roku následujícího po uplynutí kalendářního roku, ve kterém dosáhla odrůda vývojového stupně potřebného k určení pravosti odrůdy. U sazenic zeleniny a květin je záruční doba 3 týdny.

 

Prodloužení reklamační lhůty – ponechání s výhradami

Nejste si jisti kvalitou dodané rostliny, nevíte, jak se bude dál vyvíjet a zda se ujme? Rádi se s Vámi dohodneme na prodloužení reklamační lhůty.

Kontaktuje zákaznické centrum a na emailovou adresu info@sieberz.cz zašlete fotografii reklamované rostliny. Na základě posouzení fotografie bude Vaše reklamace ihned vyřízena nebo Vám bude navrženo prodloužení reklamační lhůty (tzv. ponechání s výhradami). Zároveň Vám bude upřesněna doba, do které je vhodné vyčkat, a ve které je naší povinností jako prodávajícího reklamaci dořešit. Že s navrhovaným řešením souhlasíte, nám potvrdíte formou odpovědi na e-mail.

Rostlinu vysadíte a dáte ji příležitost, aby se uchytila. My zaneseme pod Vaše zákaznické číslo reklamaci položky s tím, že vyčkáte na další vývoj rostliny a reklamaci uplatníte později v případě, že by se rostlina přes veškerou vaši péči neuchytila.

Zákonná povinnost o vyřízení reklamace plyne pro prodávajícího. Proto budete ke konci dohodnutého období e-mailem vyzváni k doložení fotografie, která bude dokumentovat aktuální stav rostliny. Fotografie je nezbytným podkladem pro ukončení reklamačního řízení. Fotografii nám můžete samozřejmě zaslat i sami, bez předchozího vyzvání. 

V případě, že se rostlina ujala a roste, budeme rádi, pokud nás o této skutečnosti budete informovat, aby mohlo být reklamační řízení ukončeno v nejbližším možném termínu.

 

Osobní odběr

Sieberz s.r.o. je výlučně zásilkovou službou. Vzhledem k tomu, že v sídle firmy se nacházejí pouze kanceláře, kde se vyřizují Vaše objednávky, není možné rostliny osobně vyzvednout.

 

Ochrana osobních údajů

Chráníme Vaše osobní údaje: Poskytnutím osobních údajů prostřednictvím objednávkového kuponu nebo jejich poskytnutí po telefonu, faxem, e-mailem, nebo prostřednictvím objednávky přes náš e-shop www.sieberz.cz atp. souhlasí spotřebitel podle zákona č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů)  a s
účinností ode dne 25. května 2018 také s nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR), které v některých ohledech úpravu zákona nahradí, že firma Sieberz s.r.o. tyto údaje použije za účelem splnění smluvního závazku, reklamy a marketingu. Tento souhlas se uděluje na období nutné k dosažení účelu zpracování, nejvýše však na deset /10/ let. Spotřebitel souhlasí s tím, že jeho údaje smějí být k tomuto účelu poskytnuty dalším zúčastněným subjektům a subjektům, které tyto údaje zpracovávají, a to v České republice i v zahraničí. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a spotřebitel se může na správce dat obrátit s žádostí o poskytnutí informací o svých zpracovávaných osobních údajích, nebo vůči němu uplatnit další stanovené práva (oprava, vymazání osobních údajů atp.). 

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi námi (prodávající) a spotřebitelem (zákazník) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení sporu. Česká obchodní inspekce (ČOI) je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR (alternative dispute resolution)

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Evropské spotřebitelské centrum České republiky, se sídlem Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).