O nás

O nás

Zásilkové zahradnictví Sieberz s.r.o. působí na českém trhu od roku 2007, více než 50-ti letou tradici má firma Ahrens-Sieberz v Německu.

V naší nabídce najdete klasické i sloupovité ovocné stromy, drobné ovoce jako jsou maliny, ostružiny, jahodníky, borůvky nebo brusinky. Bohatou nabídku okrasných stromů a keřů a rostlin pro živé ploty. Vaše záhony a skalky si můžete ještě více zkrášlit růžemi, trvalkami či pestrými cibulovinami. Pro Vaše balkony a terasy je každé jaro připraven sortiment balkonových rostlin a sazenic zeleniny i ovoce. Myslíme i na milovníky exotických a netradičních rostlin. Samozřejmostí je doplňkový sortiment truhlíků, květináčů, hnojiv a jiných praktických i dekorativních zahradních doplňků

Dvakrát ročně pro své zákazníky připravujeme katalog s nabídkou rostlin pro jarní a podzimní výsadbu. Vybíráme nové a zajímavé odrůdy. Své rostliny si zákazník vybere sám v pohodlí domova. Objednávat je možné několika způsoby přes naše internetové stránky, e-mailem, telefonicky nebo písemně. Objednávky zasíláme ve vhodnou dobu pro výsadbu s přihlédnutím k aktuálním povětrnostním podmínkám.

Odpovědný za obsah

Sieberz s.r.o.
Sadová 636
34401 Domažlice
IČO: 279 21 654,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddil C, vložka 22120.
Jednatelé společnosti: Gerd Otto, Dr. László Papp

www.sieberz.cz
info@sieberz.cz

Bankovní spojení:
příjemce: Sieberz s.r.o.

UniCredit Bank

kod banky 2700
účet: 523949004
Prosím udejte při vaší platbě 13 – ti místné číslo

Bankovní kód pro platbu ze zahraničí
IBAN: CZ58 2700 0000 0005 2394 9004
BIC (SWIFT): BACXCZPP.

Vaše nápady a komentáře k našim webovým stránkách nás potěší;
napište nám na adresu: info@sieberz.cz

 

Copyright

Všechny grafiky a animace zobrazené na internetové prezentaci “www.sieberz.cz” jsou chráněny autorskými právy a smějí být využity výlučně k soukromému prohlížení. Copyright všech děl na tomto serveru náleží Sieberz s.r.o.

Zveřejněné grafiky a animace nesmějí být kopírovány nebo předávány ani jako část ani jako celek. Povoleno je jedině kopírování na vlastní pevný disk za účelem rychlejšího spuštění programů nebo náhledu.

Všechny zveřejněné grafiky a animace jsou určeny výlučně pro osobní potřebu a nesmějí být nijak komerčně využívány. Zejména nesmí být kopírovány, vypůjčovány, publikovány, veřejně předváděny nebo umísťovány do sítí.

Povolení k živnostenskému stejně jako i ke všem dalším formám využití v tištěné nebo elektronické podobě se uděluje výlučně na žádost. Žádost je třeba odeslat na adresu držitele autorských práv formou e-mailu. Povolení nabývá platnosti teprve až od okamžiku, kdy dotazovatel toto povolení skutečně obdrží.

Otevřením webových stránek “www.sieberz.cz” uznáváte předcházející podmínky.

© 2007 Sieberz s.r.o., Všechna práva vyhrazena

 

Disclaimer

1. Obsah online nabídky

Autor nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky na ručení, uplatňované vůči autorovi a vztahující se k materiálním a nehmotným škodám způsobené využitím nebo nevyužitím zobrazených informací popř. chybných nebo neúplných informací jsou zcela vyloučeny, pokud se ze strany autora nejedná prokazatelně o provinění z nedbalosti nebo hrubé nedbalosti. Všechny nabídky jsou nezávazné a nepovinné. Autor si vysloveně vyhrazuje právo měnit, doplňovat, mazat bez ohlášení části stran nebo celé nabídky nebo jejich zveřejňování zcela pozastavit.

Odkazy a linky

Pokud se řídíme levým odkazem jsme si ve všem své odpovědnosti.Autor přebírá odpovědnost

3. Autorská práva a právo vlastního obrazu (fotografie)

Autor dbá na respektování autorských práv užitých grafik, melodií a textů, na využití vlastních grafik a textů a na využití textů, melodií a grafů bez licence. Pokud přesto naleznete na našich stránkách neoznačené, ale cizím Copyright chráněné grafiky, melodie nebo texty, pak je to důsledkem toho, že tento Copyright nemohl být i samotným autorem zjištěn. V takovémto případě neúmyslného porušení cizího Copyrightu – poté, co na ně byl upozorněn – autor příslušný objekt odstraní popř. příslušným Copyrightem označí. Copyright zveřejněných objektů vytvořených samotným autorem přísluší jedině autorovi. Rozšiřování nebo užití takových grafik, melodií nebo textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora povoleno.

4. Právoplatnost vyloučení odpovědnosti

Vyloučení odpovědnosti je považováno za součást té internetové nabídky, ze které bylo na na tuto stránku odkázáno. Pokud by některé části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly, již neodpovídaly nebo neodpovídaly úplně platnému právnímu stavu, zůstávají ostatní části dokumentu tímto ve svém obsahu a své platnosti nedotčeny.